amsterdam-winter-vocamsterdam stoperagrachten amsterdamamsterdam-grachten-winteramsterdamamsterdam-rijksmuseumgrachten amsterdamamsterdam-rembrandtpleindam masterdam

Westerkerk en Westertoren

De Westertoren bekroond met de keizerskroon is waarschijnlijk de mooiste kerktoren van Amsterdam en zeker de hoogste. Het interieur van de zeventiende-eeuwse Westerkerk is indrukwekkend sober met een vloer bezaaid met grafzerken en een orgel, niet alleen prachtig om te zien maar ook om te horen.

Amsterdam_Westerkerk-westertoren

Kerk voor rijke Amsterdammers

Toen eind zestiende en begin zeventiende eeuw Amsterdam zich uitbreidde, was er een groeiende vraag naar meer woningen. Niet alleen woningen maar ook kerken. De Westerkerk, gebouwd door Hendrick de Keyser, werd de belangrijkste kerk voor rijke protestante Amsterdammers die op de Herengracht woonden.

Vierkante torenspits
De Keyser gebruikte hetzelfde ontwerp als voor de Zuiderkerk, alleen op grotere schaal. Hij stierf in 1621 voordat de kerk voltooid was. Jacob van Kampen maakte het werk af. Hij is verantwoordelijk voor de vierkante spits. Alhoewel deze er elegant uitziet, zou De keizer niet zijn goedkeuring hiervoor hebben verleend. Had De Keizer een torenspits gebouwd, dan zou deze zeven- of achthoekig zijn geweest.

Amsterdam_Westerkerk-westertoren

Keizerskroon
De fel blauwe Keizerskroon op de toren is de blikvanger van de Westerkerk. Toen Maximilliaan I in 1489 tot keizer werd gekroond, kreeg de stad Amsterdam het recht om de kroon en het Andreaskruis, de drie XXXen, in het stadswapen te voeren. Dit als dank voor de steun die de stad hem verleend had ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. XXX is nu het handelsmerk van de Amsterdamse toeristenindustrie.

Carillion
Ieder kwartier klinkt het carillon over de Prinsengracht. Dit is precies wat de familie Frank in het achterhuis hoorde. Anne schreef op 11 juli 1942, 'Vader, moeder en Margot kunnen nog steeds niet wennen aan het geluid van de Westertorenklok, die om het kwartier zegt hoe laat het is. Ik wel, ik vond het dadelijk zo fijn en vooral 's nachts is het zo iets vertrouwds.'†

Het kerkinterieur
Zoals de meeste protestantse kerken, is ook de Westerkerk zonder veel versierselen. Het licht stroomt naar binnnen door grote ramen zonder glas-in-lood want dat zou het licht Gods dempen. Opvallend zijn de hoge pilaren en de houten kansel. Ook de gewelven zijn van hout. Steen zou te zwaar zijn voor de drassige Amsterdamse grond.

Amsterdam_Westerkerk

Achterin de kerk bevindt zich het orgel waarvan de panelen beschilderd zijn met Bijbelse taferelen. De kerkvloer is een tapijt van grafzerken. Rembrandt werd hier begraven maar kreeg geen grafsteen omdat hij in een armengraf zijn laatste rustplaats vond. Wel staat zijn naam vermeld in de analen van de kerk en in de noordelijke zijbeuk is een gedenkteken.

Het graf van Rembrandt
De kerkvloer is een tapijt van graven, de meeste alleen met een nummer. Sommige graven zijn versierd met houtsnijwerk, maar alleen rijke mensen konden dit betalen. De schilder Rembrandt werd in deze kerk begraven in een armengraf. Hoewel zijn overlijden in het kerkelijk register staat opgetekend, weet niemand waar hij precies ligt begraven. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat zijn overblijfselen nog in de kerk liggen, want het was gebruikelijk om na twintig jaar paupergraven te ruimen om plaats te maken voor andere.

Lunchpauze concerten
In samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag worden van mei tot en met oktober bijna elke vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur gratis orgelconcerten gegeven.

Amsterdam_Westerkerk-interieur

Beklimmen van de Westertoren
Het beklimmen van de Westertoren is mogelijk van maandag t/m zaterdag, van april tot en met oktober. De toren kan alleen beklommen worden onder leiding van een gids. De maximale groepsgrootte is zes personen. De trap naar boven is steil en nauw, maar het uitzicht over Amsterdam is fantastisch.

Adres:
Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam

Volgend artikel: Amsterdam Lookout - Een uitkijkpunt op het dak van de A'DAM Toren† op 85 meter hoogte biedt een spectaculair uitzicht over Amsterdam.

Foto's Albert van den Boomen

Amsterdam_Westerkerk-westertoren

Locatie

Reageer op dit artikel
Mail de redactie
Share dit artikel op Facebook!
Tweet dit artikel op Twitter!
Deel dit artikel!


Travel Amsterdam in a Minute

Mooie korte impressie van Amsterdam met drone en video